آموزش و راهنمای جامع نرم افزار حسیب

مشخصات کاربر

در هنگام ايجاد و يا تصحيح کاربر، از اين فرم استفاده می‌شود. دسترسی کاربران مختلف به بخش‌های مختلف نرم افزار در اين فرم تعيين می‌شود. زبانه‌هايی در بالای فرم قرار دارد که عبارتند از: "قیود" ، "پرونده" ، "تعاریف" ، "عملیات روزانه" ، "بازنگری" ، "گزارشات روزانه" ، "گزارشات" ، "تریل عملیات" و "پشتیبانی" با کليک روی هريک از آن‌ها ليست گزينه‌های آن منو در قسمت اصلی فرم نمايش می‌يابد.

داشتن علامت P در ابتدای هر گزينه به معنی مجوز دسترسی کاربر به آن گزينه در منو است. با کليد همه گزينه‌های نمايش يافته دارای علامت P می‌شوند و با کليد همه گزينه‌های نمايش يافته علامت P را از دست می‌دهند. هر کاربر بايد با يک صندوق نيز مرتبط باشد. اگر همه کاربران از يک صندوق استفاده می‌کنند، می‌توان صندوق مرکزی را برای همه‌ی آن‌ها انتخاب نمود، در غير اين‌صورت ابتدا در بخش "تعاريف/سرفصل‌ها" بايد يک صندوق جديد تعريف شود و سپس کاربر جديد می‌تواند از آن صندوق استفاده نمايد.

در قسمت قيود می‌توان نام کاربر و رمز عبور و صندوق مرتبط با کاربر و همچنين دسترسی به نوع اشخاص را برای کاربر تعيين نمود.

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
تایید و ثبت اطلاعات - -
خروج Esc -
انتخاب سرفصل صندوق برای کاربر
- انتخاب سرفصل
تمام گزینه‌های نمایش یافته علامت P را از دست می‌دهند.
- -
تمام گزینه‌های نمایش یافته دارای علامت P می‌شوند.
- -
Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان